Anna Berglind


Multidiciplinary artist
Stockholm  —  1961Anna Berglind är konstnär och designer med lång erfarenhet av konstnärlig gestaltning av offentlig miljö, utställningverksamhet och performativa verk. Hennes praktik är tvärmedial och idébaserad; inom områden så som ljusinstallation, skulptur, video och fotografi.

I mer än 15 år har hon arbetat med ljus som sitt främsta medium och uttryck, dels rent praktiskt/tekniskt men även i samarbete med tekniker, musiker, fotografer och forskare inom området.


Kontakt: art(at)annaberglind.se 

— Anna Berglind is an artist and designer experienced with comissioned public art, exhibition designs and performative pieces. Her practice is inter-disciplinary and idea-based; within the fields of light-installation, sculpture, video and photography. For more than 15 years she has worked with light as her main medium and expression, both in her own solo practice and in collaborations with technicians, musicians, photographers and researchers.Art of Seeing Art of Being


Ett annat sätt att skapa
Lundaskog — 2018


Art of Seeing  

Ljus och varseblivning är centralt i mitt arbete som konstnär. Jag är skulptör med lång erfarenhet av gestaltning av offentlig miljö, utställningar och performativa verk.
I snart 20 års tid har jag arbetat med ljus som konstnärligt medel och uttryck. Dels rent praktiskt /tekniskt med ljusmodellering, skulptur, video och foto men även haft den stora glädjen att samarbete med ljus och ljudtekniker, med musiker, arkitekter, fotografer, interaktionsforskare inom området.

Sedan slutet av 90-talet har jag även arbetat utanför de traditionella konstitutionerna med situationsspecifika verk i direkt i relation till det offentliga rummet. I performativa utställningar och ljusinstallationer som ofta rört sig spänningsfältet mellan ljus – mörker, trauma, minne och glömska. Där jag tillsammans med publiken utforskat relationen mellan varseblivning och rum, självuppfattning, sociala koder och samspel.

Drivkraften i mitt konstnärskap är att skapa tillfällen som utmanar gränser mellan rumslig gestaltning och perception, inspirera till återkoppling mellan tanke och känsla, sensorik och intellekt. Ett utforskande som jag även tillämpar i min undervisning på bland annat Linköpings universitet. Där arbetar jag som lärare och handledare med bland annat kursutveckling samt nya pedagogiska verktyg och metoder främst inom rumslig gestaltning och kommunikation, ljus och sensorik.


Art of Being 

Är en verksamhet som vilar på en humanistisk värdegrund och verkar för social och ekologisk hållbarhet. Där jag genom samtal, processhandledning och kreativa gestaltningsprocesser vill inspirera och stärka dig som människa, konstnär, producent och kulturutövare mm att utveckla dina idéer och skapa fokus för dig och din verksamhet. Det går även bra att anlita mig som föreläsare. Certifierad Embodied Life Coach inom Embodied Meditation, Feldenkrais Movement lessons, och Guided Inquiry. “Bringing presence and curiosity to the living moment”.

LINDUO är en konstnärsduo bestående av Anna Berglind och Rikard Lindell. Linduo bjuder in till aktivt deltagande och öppnar upp för nya publika möten även utanför de traditionella konstarenor. Genom sina verk utforskar de – interaktion med publiken – relationen mellan kropp och rum, natur och självuppfattning. Med hjälp av fysiska och digitala material grundat i perceptionens förkroppsligade fenomenologi inspirerar de till närvaro - återkoppling mellan tanke och känsla, sensorik och intellekt.

CV


art(at)annaberglind.se


Examen:
Master of Fine Art, 1988, Tredimesionell gestaltning, Konstfack, Sthlm (170 p)
Annan högskoleutbildning
2010 Working With 'The Real': Documentary Film History, Theory, and Practice, (30 hp)
2009 Universitetspedagogik, Linköpings universitet Steg2, (h6 p)

2000 Dagsljus seminarium, KTH SYD (3 p)
1999 Belysning II, Konstfack, Sthlm (12 hp)
1989 påbyggnadskurs i tredimensionell gestaltning, keramik och glas, (20 hp)

Projektbidrag
2020- Omland, Konstnärsnämnden
2020 Till Minne av Skogen, Linduoprojekt, Västmanlands Region

Stipendier Urval
2020 Frid-Lyst Helge Ax:son Johnsons stiftelse
2019 Frid-Lyst, Svenska kyrkans kulturstipendium
2019 Ljusets resonans, Helge Ax:son Johnsons stiftelse
2013 Stiftelsen Längmanska kulturfonden


Deltidsanställning:
Universitetslektor, vid Linköpings universitet på Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, ISAK.

Lärare och handledare på kandidatprogrammet Kultur samhälle mediegestaltning, KSM, Mastersprogrammet i mediegestaltning.

Utvecklar kurser och nya pedagogiska verktyg och metoder inom konstnärlig och rumslig gestaltning med fokus på ljussättning, visualitet och perception.


Samlingsutställningar i urval:
2019 Light House Past, Platfoms project, independent art fair i Aten

2018 Lethe, ljusinstallation och videoverk, Platfoms project, independent art fair Aten

2015 ljud och vidoinstallation, Rymd konstrum i Nacka, Stockholm

2015 In the Dark, Skuc galleri, Lighting guerilla, Ljubljana, Slovenien

2013 Draf Opera, kollaboration Vision forum, David Art Foundation, London

2013 Supermarket, Kulturhuset i Stockholm

2005 Pelles Lusthus i Nyköping
2001 Kulturprojektet Röda Sten i Göteborg

2000 KUB, Helsingborg

Konstnärlig gestaltning i publika miljöer i urval:
2020- Välkomnandet, Sigtuna Museum & Art

2020 Till minne av skogen, webb-utställlning, Region Västmanland

2018 Gläntan, tillfälligt interaktiv ljus och ljudinstallation, Ett kulturliv för alla – konst, med stöd från Skinnskattebergs kommun, Region Västmanland och Kulturrådet och görs i samverkan med Statens lantbruksuniversitet (SLU) skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

2017 Presencing History del av Traces of Existence, Judiska museet i Stockholm

2015-2017 Varthän, ambulerande ljusskulptur, Katrineholm, Flen, Oxelösund, Eskilstuna, Konstfrämjandet Sörmland och Landstinget i Sörmland

2015 Sökarljus, ljusinstallation, vinterljus i Linköping, Linköpings universitet

2014 ...och jag ska viska ljus i ditt öra, ljusinstallation i Tegskyrka, Kulturhuvudstadsåret Umeå, Svenska kyrkan

2014 Under my hat, installation i Nyköpingsån, Nyköpings kommun

2013 Konstpaus, Stora Hamnkanalen, Göteborgs kommun,

2009 Himlasfär, Svenska kyrkan; Tyresöförsamling, Svenska kyrkan

2008 Blickpunkt Krokeks äldreboende, Norrköpingskommun

2007 Pricken över i, Tyresöförsamling, Svenska kyrkan

2006 Kontemplation 2, Varma lysande bänkar Hjos kommun

2003-05 Tema Ljus, Ljusskulpturer, Nyköpings lasarett, Landstinget Sörmland

2004 Kontemplation 1, lysande varma bänkar Danviks Strand, JM AB Stockholm

2001-02 En lysande idé, labyrint och entréer, bostadsområde Sickla Strand JM AB Sthlm

2000 I tiden, skulptur i glas och ljus, JM AB, huvudkontor, Stockholm
1996 Spår i tiden, Katrineholms kommun

1994 Strandfynd, Brandholmens
bostadsområde, Nyköpingshem


1993 Lekande-Läkande, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Landstinget i Sörmland

1988 Dopfunt, ambo, altare, glasfönster till St:Anna Katolska kyrka i Nyköping, Katolska kyrkan  Separatutställningar performance:
2021 - Till minne av skogen del ll, Sörmlands museum

2017 Huldran och hygget, Reijmyre artlab
2017 Wish I was here, Konstfrämjandet, Eskilstuna
2013 Mörkertal, fotografi och videoinstallation, Uppsala konstmuseum

2013 Mörkertal, fotografi, video och ljudinstallationer, Centrum för fotografi i Stockholm
2012 Darkmatters, performance interaktivt ljud och videoverk, Visualiseringscenter C i Norrköping

2006 Jag öppnar dörren till det mörka rummet, tunnelsystem under Skeppsholmen,
i samarbete med Forum för Levande Historia


1999-2000 Att Belysa Mörkret, installation i regnvattentunnel, Stockholmvatten

1998 Kommatecken, Sörmlands länsmuseum, Nyköping, Galleri FGK, Visby,
Galleri Kronan, Norrköping