Jag öppnar dörren till det
mörka rummet
 


Performative exhibition & light installation
2006 — Stockholm


Utställningen “Jag öppnar dörren till det mörka rummet” har sin utgångspunkt kring tystnaden runt konstnärens mors historia och förintelsen. Belyser mörkläggningen av det som förblir outforskat och förträngt, den mekanism som finns inom var och en, i en familj, eller i ett samhälle som vill förtränga eller tiga ihjäl det som vi inte orkar eller vill se.
Foto: Martin Adolfsson
Foto: Martin Adolfsson
fo

Jag öppnar dörren till det
mörka rummet

Performative exhibition & light installation
2006 — Stockholm


Ett platsspecifikt verk som visades i ett 5000 kvm tunnelsystem under Skeppsholmen i Stockholm där mina huvudsakliga material var mörker, skugga, vattendroppar och något lite ljus. Utställningen visades i form ett 
performance där konstnären guidade besökaren genom stråk av totalt mörker vilket utmanade gränsen mellan rumslig gestaltning och mänsklig perception, kropp och rum, självuppfattning, sociala koder och samspel.


Inom ramen för utställningen arrangerades även konserter med Fläskkvartetten och Ann Sofie von Otter där publiken bjöds till en helhetsupplevelse av musik och ljus/mörkerinstallationerna.  Utställningen skedde i samarbete med Forum för levande historia.


— The exhibition takes it’s point of departure in the silence surrounding the story of the artists mother. It is an attempt to shed light upon mechanisms of repression that are universally present in each and every one of us, individually as well as in societies wishing to repress that we are not able to confront. 

 A site-specific installation on display in a 5000 square-kilometer subway system below Skeppshomen, Stockholm. Main materials where darkness, shadows, droplets of water and restrained sources of light. The exhibition took the shape of a performance act, where I took on the role of guide, directing visitiors through passages of compact darkness challenging the borders between spatial design and perception, body and space, perception of self and social interplay

In conjunction with the installations, a series of concerts featuring Fläskkvartetten and Ann Sofie von Otter where staged, creating a full, immersive experience. Jag öppnar dörren till det mörka rummet was produced in cooperation with The Living History Forum.


Foto: Mira Berglind & Thilda Berglind - Mörild

I utställningen ingick bland annat: Portal, teknik och material; lysrör, vägg av plast, asfaboard samt bergrum, (ungefärlig storlek: h .4,5 m x br. 6, l m x 75 m) Horror vacui, teknik och material;  lysrör, parabolfat och bergvägg, (ungefärlig storlek: h.4,5 m x br. 6 x l. 75 m ) På min vattenyta, filmprojektion på vattenfyllt parabolformat fat med vattendropp.


Jag öppnar dörren till det
mörka rummet

Performative exhibition & light installation
2006 — Stockholm
Wish I was here 


Solo Exhibition
2017 — Eskilstuna


I utställningen Wish I was here är skogen och havet är utgångspunkten för ett konstnärligt utforskande kring relationen mellan människa och natur och som berör frågeställningar kring urbanitet och landsbygd.


Utställningen tar sig uttryck i material och tekniker så som en modern form av Laterna magica bestående av ljus och glas –installationer samt ljud och -videoverk.


Foto: Bo Nettelbladt Wish I was here
Solo Exhibition
2017 — Eskilstuna

En ljus idé

Public Commission
Nyköping Hospital — 2005Utsmyckning till Nyköpings lasarett. Glasskulpturer, blästrade glaspartier, glasbilder samt ljusprojektioner till 6 våningsplan. Beställare Landstinget Sörmland, Carlstedts arkitekter.


En ljus idé
Public Commission
Nyköping Hospital — 2005

— Comissioned ornamentation for Nyköping hospital. Glass sculptures, grit blasted glass, glass photographs and light projections for six different floors of the building. Comissioned by Sörmlands landsting and Carlsteds architecture.

Mörkertal 


Solo exhibition
Stockholm — 2013


Separatutställningen Mörkertal visades på Centrum för fotografi i Stockholm 2013. En utställning som rör sig i spänningsfältet mellan plats, minne och glömska.
Foto: Mira Berglind
Fotografier från ett nedlagt mentalsjukhus beskriver igenväxta rastgårdar, övergivna rum och vandaliserade sjukhuskorridorer. Ruiner som vittnar om en institution och kanske en epok under förfall, ett slags kollektiva monument över glömskan. Platsen utgör länken till det förflutna, till inre minneslandskap som i videoinstallationer beskrivs som en ständig förhandling mellan erinran och förträngning. På bräckliga vattenytor kan stundtals ett ljussvagt porträtt anas, en bild av en pojke, en bror.Inom ramen för utställningen arrangerades ett seminarium kring frågor om konstens roll i minnande och glömska och hur konsten kan gestalta det samhället vill förtränga. I samtalet medverkar Jessica Kempe (konstkritiker), Maria Lantz (rektor vid Konstfack), Leif Claesson (konstnär) och Anna Berglind (konstnär). Utställningen Mörkertal bestod av fotografier samt video och ljudver.

Prescencing History


Light installation
Stockholm — 2017


Prescencing history, ett tillfällig ljus installation som visades under Judiska muséets smygpremiär av Traces of existence. Ljusprojektion med text från 1700-talet och videoinstallation utanför Judiska muséet på Själagårdsgatan i Stockholm.Foto: Prescencing History
Light installation
Stockholm — 2017


En ljusinstallation som belyser synagogans historia och den judiska gemenskapens som åter flyttat in på den plats där historien en gång började. Gömda berättelser som levandegörs där spår av liv utspelat sig på platsen vid Stockholms äldsta bevarade synagoga, där det nya judiska museet håller på att växa fram.