Till minne av skogen


Interactive web exhibition. Light & sound installation
2020 — Lundaskog


Webb-utställningen Till Minne av skogen bygger på insamlade vittnesmål av skog. En interaktiv webbaserad produktion med nya innovativa lösningar där du som besökare inbjuds att utforska ett landskap fullt av berättelser och minnesbilder från ett förflutet skogslandskap. Vittnesmål från människor som fortfarande minns gammelskogar rika på svampar, djur och växter.Besök https://tillminneavskogen.se

Under loppet av bara några veckor har Covid-19 och risken för smittspridning kommit att förändra villkoren för publika evenemang. Det ställer nya krav och skapar nya utmaningar på kulturutövare att trots distansläge arbete publikt, skapa inlevelse och taktilitet. Därför har vi i Linduo denna gång valt att skapa en interaktiv webbaserad produktion med nya innovativa lösningar, där du som besökare inbjuds att ta del av minnen från ett utdöende landskap som i rasande takt ersätts av skogsplantager, där den biologiska mångfalden är ett minne blott.


Utställningen är ett virtuellt och interaktivt audivisuellt och elektroakustiskt rum, som besökaren förflyttar sig i genom att väga telefonen i handen istället för att använda pekfingret. Webb-utställningen är producerad av Linduo och möjliggörs av projektmedel från Västmanlands Region.

Utställningen är utprovad på följande webbläsare Chrome, Safari och Firefox på dator macOS och Windows samt mobiltelefon iPhone och Android. https://tillminneavskogen.se
Till minne av skogen
Interactive web exhibition. Light & sound installation
2020 — Lundaskog


Jag öppnar dörren till det
mörka rummet
 


Performative exhibition & light installation
2006 — Stockholm


Utställningen “Jag öppnar dörren till det mörka rummet” har sin utgångspunkt kring tystnaden runt konstnärens mors historia och förintelsen. Belyser mörkläggningen av det som förblir outforskat och förträngt, den mekanism som finns inom var och en, i en familj, eller i ett samhälle som vill förtränga eller tiga ihjäl det som vi inte orkar eller vill se.
Foto: Martin Adolfsson
Foto: Martin Adolfsson
fo

Jag öppnar dörren till det
mörka rummet

Performative exhibition & light installation
2006 — Stockholm


Ett platsspecifikt verk som visades i ett 5000 kvm tunnelsystem under Skeppsholmen i Stockholm där mina huvudsakliga material var mörker, skugga, vattendroppar och något lite ljus. Utställningen visades i form ett 
performance där konstnären guidade besökaren genom stråk av totalt mörker vilket utmanade gränsen mellan rumslig gestaltning och mänsklig perception, kropp och rum, självuppfattning, sociala koder och samspel.


Inom ramen för utställningen arrangerades även konserter med Fläskkvartetten och Ann Sofie von Otter där publiken bjöds till en helhetsupplevelse av musik och ljus/mörkerinstallationerna.  Utställningen skedde i samarbete med Forum för levande historia.


— The exhibition takes it’s point of departure in the silence surrounding the story of the artists mother. It is an attempt to shed light upon mechanisms of repression that are universally present in each and every one of us, individually as well as in societies wishing to repress that we are not able to confront. 

 A site-specific installation on display in a 5000 square-kilometer subway system below Skeppshomen, Stockholm. Main materials where darkness, shadows, droplets of water and restrained sources of light. The exhibition took the shape of a performance act, where I took on the role of guide, directing visitiors through passages of compact darkness challenging the borders between spatial design and perception, body and space, perception of self and social interplay

In conjunction with the installations, a series of concerts featuring Fläskkvartetten and Ann Sofie von Otter where staged, creating a full, immersive experience. Jag öppnar dörren till det mörka rummet was produced in cooperation with The Living History Forum.


Foto: Mira Berglind & Thilda Berglind - Mörild

I utställningen ingick bland annat: Portal, teknik och material; lysrör, vägg av plast, asfaboard samt bergrum, (ungefärlig storlek: h .4,5 m x br. 6, l m x 75 m) Horror vacui, teknik och material;  lysrör, parabolfat och bergvägg, (ungefärlig storlek: h.4,5 m x br. 6 x l. 75 m ) På min vattenyta, filmprojektion på vattenfyllt parabolformat fat med vattendropp.


Jag öppnar dörren till det
mörka rummet

Performative exhibition & light installation
2006 — Stockholm
Wish I was here 


Solo Exhibition
2017 — Eskilstuna


I utställningen Wish I was here är skogen och havet är utgångspunkten för ett konstnärligt utforskande kring relationen mellan människa och natur och som berör frågeställningar kring urbanitet och landsbygd.


Utställningen tar sig uttryck i material och tekniker så som en modern form av Laterna magica bestående av ljus och glas –installationer samt ljud och -videoverk.


Foto: Bo Nettelbladt Wish I was here
Solo Exhibition
2017 — Eskilstuna

En ljus idé

Public Commission
Nyköping Hospital — 2005Utsmyckning till Nyköpings lasarett. Glasskulpturer, blästrade glaspartier, glasbilder samt ljusprojektioner till 6 våningsplan. Beställare Landstinget Sörmland, Carlstedts arkitekter.


En ljus idé
Public Commission
Nyköping Hospital — 2005

— Comissioned ornamentation for Nyköping hospital. Glass sculptures, grit blasted glass, glass photographs and light projections for six different floors of the building. Comissioned by Sörmlands landsting and Carlsteds architecture.