Gläntan


Interactive sound and light installation
Skinnskatteberg — 2018


Gläntan är en hyllning till skogen, ett interaktiv ljus- och ljudinstallation  som visades under några veckor hösten 2018 i en skogsglänta utanför Skinnskatteberg. Här fick besökaren var med skapa klanger och fick hundratals optiska fibrer att lysa upp trädens kronor.Foto: Thilda Berglind - Mörlid
Gläntan
Interactive sound and light installation
Skinnskatteberg — 2018Skogen är utgångspunkten för ett konstnärligt utforskande kring relationen mellan människa och natur. Verket utforskar vår relation till skogen med inspiration från Tomas Tranströmers dikt Gläntan (1978), och Suzanne Simards forskning kring trädens kommunikation - ett slags internet av Mykorrhiza*. Samtidigt är den svenska skogen odlad, där monokultur tronar med samma art och ålder och som skördas industriellt med ogästvänliga kalhyggen. I nordisk folktro är skogen hem för övernaturliga väsen och i dagens post-kristna Sverige ett andligt rum, en plats för rekreation och eftertanke.

Gläntan
Interactive sound and light installation
Skinnskatteberg — 2018
Gläntan är producerat av LINDUO och är en del av projektet Ett kulturliv för alla – konst, med stöd från Skinnskattebergs kommun, Region Västmanland och Kulturrådet och görs i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.  Läs mer ︎

För mer info: 
http://rikardvilhelmlindell.se/glade.html