Huldan & Hygget

Solo exhibition and workshop
Rejmyre — 2017I projektet Huldran och Hygget riktas ljuset mot skogen, eller rättare sagt den plats där det en gång funnits skog. Ett verk där skogen tagit sig in i Rejmyre glasbruks lokaler och likt en Laterna magica projicerat sina avtryck genom glas, ljus och film. Projektet är ett samarbete med Rejmyre Art Lab.Huldan & Hygget
Solo exhibition and workshop
Rejmyre — 2017På en satellitbild av Sverige tagen på den mörka delen av dygnet, syns ljuset från ett antal upplysta städer där resten av Sveriges yta är mörkt. Men vad skulle hända om vi bytte plats på mörker och ljus? Om vi flyttade en del av landsbygdens mörker in till den plats där det är som mest upplyst och en del av storstadens ljus ut på landsbygden?