Jag öppnar dörren till det
mörka rummet
 


Performative exhibition & light installation
2006 — Stockholm


Utställningen “Jag öppnar dörren till det mörka rummet” har sin utgångspunkt kring tystnaden runt konstnärens mors historia och förintelsen. Belyser mörkläggningen av det som förblir outforskat och förträngt, den mekanism som finns inom var och en, i en familj, eller i ett samhälle som vill förtränga eller tiga ihjäl det som vi inte orkar eller vill se.
Foto: Martin Adolfsson
Foto: Martin Adolfsson
fo

Jag öppnar dörren till det
mörka rummet

Performative exhibition & light installation
2006 — Stockholm


Ett platsspecifikt verk som visades i ett 5000 kvm tunnelsystem under Skeppsholmen i Stockholm där mina huvudsakliga material var mörker, skugga, vattendroppar och något lite ljus. Utställningen visades i form ett 
performance där konstnären guidade besökaren genom stråk av totalt mörker vilket utmanade gränsen mellan rumslig gestaltning och mänsklig perception, kropp och rum, självuppfattning, sociala koder och samspel.


Inom ramen för utställningen arrangerades även konserter med Fläskkvartetten och Ann Sofie von Otter där publiken bjöds till en helhetsupplevelse av musik och ljus/mörkerinstallationerna.  Utställningen skedde i samarbete med Forum för levande historia.


— The exhibition takes it’s point of departure in the silence surrounding the story of the artists mother. It is an attempt to shed light upon mechanisms of repression that are universally present in each and every one of us, individually as well as in societies wishing to repress that we are not able to confront. 

 A site-specific installation on display in a 5000 square-kilometer subway system below Skeppshomen, Stockholm. Main materials where darkness, shadows, droplets of water and restrained sources of light. The exhibition took the shape of a performance act, where I took on the role of guide, directing visitiors through passages of compact darkness challenging the borders between spatial design and perception, body and space, perception of self and social interplay

In conjunction with the installations, a series of concerts featuring Fläskkvartetten and Ann Sofie von Otter where staged, creating a full, immersive experience. Jag öppnar dörren till det mörka rummet was produced in cooperation with The Living History Forum.


Foto: Mira Berglind & Thilda Berglind - Mörild

I utställningen ingick bland annat: Portal, teknik och material; lysrör, vägg av plast, asfaboard samt bergrum, (ungefärlig storlek: h .4,5 m x br. 6, l m x 75 m) Horror vacui, teknik och material;  lysrör, parabolfat och bergvägg, (ungefärlig storlek: h.4,5 m x br. 6 x l. 75 m ) På min vattenyta, filmprojektion på vattenfyllt parabolformat fat med vattendropp.


Jag öppnar dörren till det
mörka rummet

Performative exhibition & light installation
2006 — Stockholm