Kontemplation


Public Comission
Stockholm — 2004


Längs trädäcket på kajen vid Danviks Strand löper 4 lysande svarta terrazzobänkar. Formspråket är sparsmakat, den svarta färgen knyter an till kimröksbruket som en gång legat på denna plats. Genom att värmeslingor är ingjutna i bänkarna håller bänkarna en behaglig sitt-temperatur även vintertid. Det är de små sensationerna som ger den stora upplevelsen.


Kontemplation
Public Comission
Stockholm — 2006


Uppifrån lägenheterna fungerar bänkarna och dess lysande mönster som dekorativa inslag. De varma sittbänkarna lyser svagt i mörkret och inbjuder till att sitta ner och blicka ut över Stockholms inlopp och bildar vid skymning en lysande skiljelinje mellan land och hav.