Lethe 


Light installation
Ljubljana — 2015


Ljusinstallationen Lethe belyser spänningsfältet mellan ljus och mörker, minne och glömska.

Fotografiet av pojken är länken till det förflutna, till inre minneslandskap – som i ljusinstallationen beskrivs som en ständig förhandling mellan hågkomst och förträngning. På den bräckliga vattenytan kan ett svagt porträtt anas, en bild av en pojke, en gång en bror.

—  Svetlovna Guerila , site-specific work and exhibition, ŠKUC galerija, Ljubljana, Slovenia 2015. The installation explores the field of tension between place, oblivion and cultural memory. The photo functions as the link to the past, to innner memory landscape - in the light installations Lethe described as a constant negotiation between remembrance and repression. On a fragile water surfac sometimes one dim portrait can be perceived, a picture of a boy, once a brother.