Mörkertal 


Solo exhibition
Stockholm — 2013


Separatutställningen Mörkertal visades på Centrum för fotografi i Stockholm 2013. En utställning som rör sig i spänningsfältet mellan plats, minne och glömska.
Foto: Mira Berglind
Fotografier från ett nedlagt mentalsjukhus beskriver igenväxta rastgårdar, övergivna rum och vandaliserade sjukhuskorridorer. Ruiner som vittnar om en institution och kanske en epok under förfall, ett slags kollektiva monument över glömskan. Platsen utgör länken till det förflutna, till inre minneslandskap som i videoinstallationer beskrivs som en ständig förhandling mellan erinran och förträngning. På bräckliga vattenytor kan stundtals ett ljussvagt porträtt anas, en bild av en pojke, en bror.Inom ramen för utställningen arrangerades ett seminarium kring frågor om konstens roll i minnande och glömska och hur konsten kan gestalta det samhället vill förtränga. I samtalet medverkar Jessica Kempe (konstkritiker), Maria Lantz (rektor vid Konstfack), Leif Claesson (konstnär) och Anna Berglind (konstnär). Utställningen Mörkertal bestod av fotografier samt video och ljudver.