Sökarljus


Interactive light installation
Linköping — 2015


Sökarljus är en interaktiv ljusinstallation som belyser en plats och gör den till scenrum. Installationen fokuserar på närvaron i det offentliga rummet, och vår egen användning av stadens rum och platser. Det är vi människor som Gör platsen, ger den funktion och liv.


Sökarljus
Interactive light installation
Linköping — 2015


Vi låter människorna som befolkar rummet ta plats i det och vi tolkar deras avtryck och skapar verket tillsammans. Ljuset från strålkastarna gör en svepande rörelse kring det omgivande stadslandskapet. Det blir dynamiskt och levande, liksom kunskap, under ständig förändring och utveckling – i en dans mellan ljus och skugga, en interaktion mellan deltagare, betraktare och plats. Ljuset utforskar, belyser och synliggör, snarare än övervakar och kontrollerar.

Vi låter människorna som befolkar rummet ta plats i det och vi tolkar deras avtryck och skapar verket tillsammans. Ljuset från strålkastarna gör en svepande rörelse kring det omgivande stadslandskapet. Det blir dynamiskt och levande, liksom kunskap, under ständig förändring och utveckling – i en dans mellan ljus och skugga, en interaktion mellan deltagare, betraktare och plats. Ljuset utforskar, belyser och synliggör, snarare än övervakar och kontrollerar.

Konceptet Sökarljus har utvecklats i samarbete med Konstantin Economou, kommunikationsforskare och KSM-lärare. Andra medverkande i Sökarljus är Robert Vesterlund som teknisk koordinator, Niklas Jurander ljusprogrammerare, Rikard Lindell har stått för interaktionsdesign och Freddie Ross gatumålningar.