Till minne av skogen


Interactive web exhibition. Light & sound installation
2020 — Lundaskog


Webb-utställningen Till Minne av skogen bygger på insamlade vittnesmål av skog. En interaktiv webbaserad produktion med nya innovativa lösningar där du som besökare inbjuds att utforska ett landskap fullt av berättelser och minnesbilder från ett förflutet skogslandskap. Vittnesmål från människor som fortfarande minns gammelskogar rika på svampar, djur och växter.Besök https://tillminneavskogen.se

Under loppet av bara några veckor har Covid-19 och risken för smittspridning kommit att förändra villkoren för publika evenemang. Det ställer nya krav och skapar nya utmaningar på kulturutövare att trots distansläge arbete publikt, skapa inlevelse och taktilitet. Därför har vi i Linduo denna gång valt att skapa en interaktiv webbaserad produktion med nya innovativa lösningar, där du som besökare inbjuds att ta del av minnen från ett utdöende landskap som i rasande takt ersätts av skogsplantager, där den biologiska mångfalden är ett minne blott.


Utställningen är ett virtuellt och interaktivt audivisuellt och elektroakustiskt rum, som besökaren förflyttar sig i genom att väga telefonen i handen istället för att använda pekfingret. Webb-utställningen är producerad av Linduo och möjliggörs av projektmedel från Västmanlands Region.

Utställningen är utprovad på följande webbläsare Chrome, Safari och Firefox på dator macOS och Windows samt mobiltelefon iPhone och Android. https://tillminneavskogen.se
Till minne av skogen
Interactive web exhibition. Light & sound installation
2020 — Lundaskog