Under My Hat


Sculpture
Göteborg, Nyköping, Engelsberg — 2017


Ljusskulpturen är ett ambulerande verk som till en början har vistats i Stora Hamnkanalen i Göteborg under december månad 2013- januari 2014. Skulpturen är en parafras på statyn av Gustav II Adolf som står på torget intill kanalen.


Under My Hat
Sculpture
Göteborg, Nyköping, Engelsberg — 2017


Skulpturen består av en lysande hatt och en hand som ömsom tycks peka ut mot havet, ömsom på det omgivande stadslandskapet , … det är svårt att säga om den är på väg att stiga upp ur vattnet eller om den är på väg att sjunka…

Samtidigt som verket vänder upp och ned på maktsymboler aktualiserar den även några av de utmaningar vi idag kan tänkas stå inför såväl politiskt som miljömässigt med stigande vattennivåer.

Skulpturen har även visats i Nyköpingsån och Engelsberg.