...


Interactive performance & video installation
Linköping — 2015

En interaktiv föreställning som utgår från en plats, ett mentalsjukhus i förfall, ett minnesmärke för den kollektiva glömskan. Genom kroppsrörelser aktiveras olika bild och ljudlager av minnesfragment, glömska och förträngning.

Filmen beskriver minneslager från igenvuxna rastgårdar, övergivna rum och vandaliserade sjukhuskorridorer, in till de personliga minneslandskapen. Landskap under ständig förändring, minnen på väg att falna in i glömskans mörker.


— Visualization Center C, Norrköping Culture Night 2012. An interactive performance based on a certain space; a mental institution in decay, as a memorial for collective loss of memory. Different layers of sound and image are activated through body movements, giving way to fragments of both recollected history and repression. Video installations describe layered memories from overgrown excercise yards, abandoned cells and vandalized hospital corridors - landscapes in a constant state of flux, halfway faded into obscurity.